3 fördelar med ett rättssystem

Ända sedan de tidigaste civilisationerna har det funnits lagar och regler. Den första dokumenterade lagkoden som hittills upptäckts formulerades av de gamla sumererna för nära 4000 år sedan. Förmodligen insågs det i takt med att samhällen växte och utvecklades att ett sammanhängande rättssystem behövdes. Inte minst har regler funktionen att.

Juridik på vita duken

Det finns gott om tv-serier och filmer om både advokatbyråer, domare och rättsväsendet. Eftersom verklighetens advokater och brottmål innehåller så mycket fakta finns det oändliga möjligheter att vidareutveckla en intressant historia och anpassa den till en spännande film. Inte sällan innehåller filmerna en tydlig parallellisering mellan onda och goda krafter.

Fallet Joy Rahman

1994 dömdes hemvårdaren Joy Rahman för mordet på en 72-årig kvinna till livstids fängelse. Han dömdes av en enig tingsrätt och, efter överklagan, av en lika enig hovrätt. Rahman och hans advokat beviljades inte resningsansökan i Högsta Domstolen. Efter åtta års kamp för att få resning, frikändes Rahman 2002 av.

Äktenskapsförord

Talar man om äktenskapsförord så har det ofta en negativ klang i mångas ögon. Det är något man kopplar till guldgrävare och amerikanska kändisar och kan till och med vara föremål för hån och skämt. Om den man ska gifta sig med skulle föreslå att man tecknar ett sådant är.

Arbetsrätt i Sverige

Om du någonsin har haft ett arbete har du mer eller mindre haft kontakt med begreppet arbetsrätt. Nedan följer en artikel om arbetsrätten i Sverige och vad facket har med arbetsrätten att göra. Begreppet arbetsrätt Begreppet arbetsrätt kommer från den del av var lagstiftning som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare.

Domare, ett krävande yrke

Arbeta som domare

Att vara domare innebär att man har ett väldigt stort ansvar i sin yrkesroll. Man kan verka som domare inom många områden, till exempel att lösa tvister mellan privatpersoner (exempelvis inom familjerättsjuridik), bedöma ärenden mellan olika bolag eller utfärda domar till myndigheter som inte har följt de ramverk inom vilket.

Grundläggande fastighetsjuridik

Majoriteten av de som äger hus i Sverige idag är sannolikt mer eller mindre omedvetna om de lagar som reglerar deras äganderätt och hur köp och försäljning av deras hus går till. Det är inte heller alltid nödvändigt för lekmän att känna till denna lagstiftning, eftersom man kan ta hjälp.

Stil är viktigt för kändisadvokater

Svenska kändisadvokater

En kändisadvokat är helt enkelt en advokat som är känd, det betyder dock inte nödvändigtvis att det är fråga om en duktig advokat. Kändisadvokater brukar förknippas med ett liv i sus och dus, i kontrast till den distingerade stil som många kopplar till advokatyrket. Ofta skiljer man på stjärnadvokat och.

Tolkning och översättning av juridik

Alla som någon gång varit i kontakt med avtal, domstolsbeslut, lagar eller andra juridiska texter vet att juridiken har ett eget språk, som är svårt till och med för modersmålstalare att förstå. Att sedan dessutom förstå vad som pågår i en rättegång eller i ett samtal med sin advokat om.

Att tänka på när du anlitar en advokat

Att anlita en advokat är förhoppningsvis inte något man behöver göra särskilt ofta, eller alls, som privatperson, eftersom det vanligtvis betyder att man har blivit indragen i en rättslig tvist. Om man ändå skulle finna sig i den situationen att man behöver en advokat, ska man ha vissa saker i.

exploore