3 fördelar med ett rättssystem

Ända sedan de tidigaste civilisationerna har det funnits lagar och regler. Den första dokumenterade lagkoden som hittills upptäckts formulerades av de gamla sumererna för nära 4000 år sedan. Förmodligen insågs det i takt med att samhällen växte och utvecklades att ett sammanhängande rättssystem behövdes. Inte minst har regler funktionen att vara en effektiv problemlösnings- eller konfliktlösningsteknik i ett komplicerat samhälle.

Dock finns vissa utmaningar med ett effektivt system av lagar och regler. Ett tecken på det är i USA där antalet advokater stadigt ökar, för närvarande finns omkring 1,35 miljoner advokater. Lagen talar ett byråkratiskt fackspråk som kan vara svåra att överföra till en verklig situation där en konflikt eller problem uppstått. Därför måste advokat och domstol koda det sociala problemet och översätta det till sitt juridiska språk. Utifrån detta perspektiv kan domstolen liknas vid ett dataprogram och advokaten vid en dataoperatör. Det går alltid att ansöka om läxhjälp online för att veta mer om hur juridik fungerar. Liknelsen om dataoperatör betyder att advokaten översätter det sociala problemet till en rättslig nivå. Juristens kunskaper och färdigheter sitter i förmågan att kunna transformera ett verkligt problem till rättslig nivå.

Rättssystemet är uppdelat i följande delar:

  • Civilrätt
  • Straffrätt
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • Internationell privaträtt
  • Folkrätt

3 samhälleliga fördelar med rättssystem

Många fördelar finns med ett rättssystem. I själva verket är rättsregler en förstärkning av rådande normer som utvecklats över lång tid.

1. Ingen står över lagen: Ett rättssystem motverkar maktmissbruk av myndigheter och ser till att ingen står över lagen. Eftersom alla är lika inför lagen behandlas alla på samma sätt utan hänsyn till bakgrund och socioekonomiska skillnader.

2. Förhindrar diktatur:Ett etablerat rättssystem gör att personer i maktpositioner inte kan ändra lagen lättvindigt. Dessutom blir medborgare mer medvetna om sina grundläggande fri- och rättigheter.

3. Förutsäger konsekvenser: Ett fungerande rättssystem förutsäger konsekvenserna av sina och andras handlingar. Det bidrar i sin tur till ett mer produktivt samhälle.

exploore