Vad är fastighetsjuridik?

Ämnesområdet fastighetsjuridik sysslar enkelt uttryckt med alla lagar och regler som har med fastigheter att göra. Det kan till exempel handla om hur en ombildning av en fastighet från hyres- till bostadsrätt får gå till. Vilka lagar som reglerar vad olika fastigheter får användas till och hur man värderar fastigheter. Fastighetsjuridik är ett brett ämne som omfattar mycket.

Helio är ett företag som sysslar med att förvalta och hyra ut fina Konferenslokaler i stockholm. En av fördelarna när du hyr från dem är att de juridiska bitarna blir väldigt enkla. Det är för övrigt inte det enda som blir enkelt. Lokalerna är utrustade med allt du kan tänkas behöva för att anordna en trivsam konferens. Från tekniska bitar som wi-fi till laddade kaffeautomater.

Medellönen för en fastighetsjurist ligger på 54 500 kr för kvinnor och 59 800 kr för män. För att bli fastighetsjurist behöver du läsa en vanlig juristutbildning på universitetet. Det är en utbildning som pågår i 4,5 år. För att sedan bli fastighetsjurist måste du läsa fastighetsjuridik som påbyggnad. Fastighetsjuridik ingår för övrigt inte bara som ämne i juridiska utbildningar. Även lantmätare och vissa typer av ingenjörer läser ämnet.

När kan du behöva kontakta en fastighetsjurist? Det kan till exempel bli nödvändigt om du vill överlåta eller skänka bort en fastighet. Det kan också bli aktuellt om det är så att du äger mark som du vill dela upp i flera olika tomter i syfte att bebygga dem. Fastighetsjurister hjälper också till vid arvsfrågor där fastigheter ingår.

exploore