Mänskliga rättigheter

Det finns vissa saker som vi är skyddade mot enbart för att vi är människor. Det ska inte spela någon roll var vi bor eller vem vi är, vi ska vara skyddade mot folkmord, brott mot mänskligheten och liknande saker. Sedan är det ibland svårt att skydda alla människor när det är stater som begår dessa brott. Då ställs staters suveränitet emot det som kallas folkrätten och det är inte så lätt för andra stater eller FN att bara gå in en annan stat och avsluta brotten när de begås.

Andra världskriget satte fokus på mänskliga rättigheter

Det som hände under andra världskriget fick många att förstå att vi som mänsklighet var tvungen att ta till åtgärder för att det inte skulle hända igen. Det var dels förintelsen men även det som hände i övriga kriget. Mänskligheten var trött på att krigen avlöste varandra tillsammans med andra fruktansvärda brott. Därför instiftade FN efter andra världskriget det som kallas den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de gäller alla människor.

Den allmänna förklaringen om de mänsklige rättigheterna innebär 30 punkter, 30 artiklar som förklarar vad vi menar med mänskliga rättigheter. Det innebär bland annat rätten till utbildning, rätten till liv och rätten till att inte bli torterad.

Sverige och mänskliga rättigheterna

Sverige har sedan länga accepterat de mänskliga rättigheterna och implementerat många av dem i vår juridik. På samma sätt som det inte är lagligt att döda någon internationellt så är det inte heller det enligt svensk lag för att ta ett väldigt trivialt exempel.

I januari 2020 så blev även barns rättigheter från FN svensk lag. Förr har barnkonventionen bara varit ett styrdokument för svensk lagstiftning men sedan januari 2020 så är den kopierad rakt in i svensk lagtext. Svensk lag och barnkonventionen var redan sedan innan ganska lika varandra.

exploore