Bestäm över din framtid med en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en relativt ny form av juridiskt dokument i svensk rätt och såg dagens ljus så sent som 2017 då en lag om framtidsfullmakter trädde i kraft. Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du, redan idag, utse vem som ska företräda dig den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Om detta sedan sker i morgon eller först om femtio år har inte någon betydelse. En framtidsfullmakt träder i kraft när du inte längre kan “ta hand om dig själv”.

Varför man bör skriva en framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska företräda dig. Det är du och inte någon annan som bestämmer vem som ska företräda dig i dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Du kan även utse flera personer till fullmaktshavare. Till exempel kan du utse en person som har rätt ett företräda dig i dina bankärenden och en annan person som har rätt ett företräda dig gentemot myndigheter eller i frågor rörande din vård. Du kan därför fritt utse den eller de personer som du litar på och som du anser vara kompetenta.

Vad som sker om man inte skriver en framtidsfullmakt

Skriver du inte en framtidsfullmakt blir det snabbt komplicerat för din omgivning den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Det finns vissa möjligheter att företräda dig med något som benämns anhörigbehörighet. Dessa möjligheter är emellertid begränsade och ofta leder det till att omgivningen måste ansöka om att en god man eller en förvaltare ska utses för att företräda dig.

Förfarandet för att utse en god man eller en förvaltare är komplicerat, samtidigt som handläggningstiden ofta drar ut på tiden. Man brukar räkna med en handläggningstid på mellan fyra och sex månader, innan det finns ett beslut från tingsrätten om att en god man eller en förvaltare utses. Dessutom är det domstolen som utser vem som ska vara god man eller förvaltare. Detta står i stark kontrast till framtidsfullmakten där det är du själv som bestämmer vem som ska företräda dig.

exploore