Arbeta med juridik

När folk hör ordet “juridik” så tänker de flesta på tråkiga rättegångssalar, tjocka lagböcker och en domare med klubba. Detta kan dock ligga väldigt långt ifrån verkligheten och inte alls stämma överens med hur en arbetsaktiv jurist eller advokat arbetar.

Utbildningen

För att få arbeta inom juridik så finns det vissa grundkriterier som måste uppnås. Vilka dessa är kan se olika ut beroende på vilken typ av arbete man utför. Både jurister och advokater behöver ha genomgått juristprogrammet på en högskola eller ett universitet. För att sedan kunna gå vidare, och titulera sig advokat, så krävs det minst tre års praktik som jurist med goda omdömen. När detta är uppnått och advokatexamen är erlagd och godkänd så krävs medlemskap i Advokatsamfundet, ett register över samtliga godkända och aktiva advokater i Sverige.

Arbetet

Både jurister och advokater kan arbeta inom en mängd olika områden. Det kan vara allt ifrån forskning, vård och försäkringsbolag, till bank, industri och fastighetsförvaltning. Som advokat är det även vanligt att arbeta med olika typer av brottmål. Det vanligaste då är att specialisera sig inom ett, eller ett par olika, områden.

För någon som är verksam inom fastighetsförvaltning så gäller det att vara väl förtrogen med de lagar och regler som gäller, då det är en relativt bred bransch med många olika områden. Exempelvis skiljer sig de regler som gäller för att förvalta flerfamiljshus väsentligt ifrån reglerna när det kommer till förvaltning av industrilokaler.

Som jurist inom fastighetsförvaltning så ställs man inför en stor mängd frågor där det kan vara svårt för fastighetsägarna att ta ställning till vad som verkligen gäller i olika situationer. Juristens arbete blir då att vägleda fastighetsägaren genom den djungel av lagtexter och paragrafer som finns samt finna en lösning som håller sig inom lagens ramar.

Avslutande ord

För att sammanfatta det hela kan man säga att det krävs en hel del för att få arbeta som jurist eller advokat. Men när det hårda arbetet är gjort och man har klarat av sina studier så öppnas många dörrar med stora möjligheter inom många olika områden.

exploore