Studera juridik i Sverige

För att arbeta inom yrken som domare, åklagare, advokat och kronofogde krävs en juristexamen. Denna får man genom att läsa det så kallade juristprogrammet, som är på 270 högskolepoäng och alltså omfattar 4,5 års heltidsstudier. Vanligtvis delas dessa år in i grundnivå och avancerad nivå, där de första tre åren är grundläggande nivå och de återstående 1,5 åren är avancerad nivå. På de flesta universitet kan man under de sista 1,5 åren specialisera sig genom att läsa valfria fördjupningskurser och kurser som är upplagda som projekt och centrerade kring olika teman. Självklart skriver man också sin uppsats under denna period. Juristprogrammet kan läsas på bland annat Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Något som alla juridikstudenter får uppleva, oavsett var i landet de studerar, är de höga kostnaderna för kurslitteraturen. All studentlitteratur är visserligen dyr, men juridikstudenter har en stor extrakostnad i början av sina studier i form av lagboken, som är ett måste för studier i juridik. Dessutom kan de behöva köpa en uppdaterad version av lagboken senare under sina studier. Det extra stora studielån man får i början av varje termin för att täcka kostnader för litteratur räcker inte långt när man ska köpa en lagbok utöver den andra litteraturen, och om man som juridikstudent finner att man inte har råd att köpa all nödvändig litteratur inför terminstarten kan det vara bra att veta att man kan låna en mindre summa pengar snabbt på mobillan.se. På det sättet kan man komma igång med sina studier i tid, och betala tillbaka lånet när man får nästa månads studielån eller lön.

Du som bara vill prova på att studera juridik, men inte vill ge sig in på det fulla juristprogrammet, kan också läsa den kurs på 15 hp som brukar kallas Jöken, Juridisk översiktskurs. Den erbjuds bland annat på Stockholms universitet under namnet Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktkurs, och kan då läsas på dagtid eller kvällstid, på helfart eller halvfart. Det är med andra ord en bra kurs att komplettera sina studier med, eller att läsa samtidigt som man jobbar.

exploore