Allmänt om juridik

 

Som alla förmodligen redan har kännedom om så har ”juridik” att göra med att följa lagar och bestämmelser för att inte hamna i problem med rättvisan. Juridik är också något som arbetas med och tillämpas av många olika personer och instanser. Här handlar det om allt ifrån poliser, advokater och alla de som på något sätt förknippas med rätt och fel enligt lagen i sitt arbete. Nu är det dock långt ifrån alla de som räknas som personer som arbetar med juridik. För att klassas som en sådan person måste du vara något som går under namnet jurist.

Det som ingår inom juridik är ett antal olika rättskällor och den vetenskapliga studien av juridik kallas också för rättsvetenskap. De olika källor som ingår inom juridikens ramar är statuer, vilket är det som räknas som skriven och fastslagen rätt. Efter detta ingår även rättspraxis, alla förarbeten samt även doktrin och i en del fall också sedvänja. Som du genast ser så är juridik ett mycket brett område, och något som måste delas upp för att alla personer ska kunna sätta sig in i vad detta verkligen innebär, är och betyder. Här finns det då två stora uppdelningar av juridik och detta är då den privata juridiken och företagsjuridik. Då det gäller den privata juridiken så kommer denna att vara ganska så given, men då det handlar om företagsjuridik så är detta ett mycket komplicerat område.

Då det
gäller juridik så indelas också detta in i olika delar som kallas för rättsområden. Detta beroende på vad det handlar om och vad det är som ska regleras. Då det handlar om den del som innefattar den offentliga rätten, så kommer detta av den del som reglerar rätt och fel mellan privata personer och allt som rör det allmänna. Förhållandet mellan olika privatpersoner och privata rättssubjekt kommer att vara något som regleras av civilrätten. I och med att det finns något som kallas för offentlig rätt och en annan del som kallas för civilrätt, så kommer just det hela med företagsjuridiken att vara komplicerat då detta spänner inom bägge dessa delar.

Den offentliga rätten och juridiken rörande denna är allt som har att göra med en civil sida och en allmänrättslig sida eller en statlig institution. Den juridik som berör civilrätten handlar alltid om en tvist eller ett mål mellan två civila parter. Dessa parter kan vara personer eller juridiska personer i form av exempelvis företag som inte är statligt drivna. Inom juridiken finns det också tre institutioner, vilka är Lagstiftaren, Myndigheter och Doktrinen. Dessa institutioner ska du kunna läsa senare om i kortare artiklar på denna sida. Som också kommer att innefatta allt som rör företagsjuridik och juridisk rådgivning.

exploore