Så ger du gåvor juridiskt korrekt

Det kan verka enkelt och som en vänlig gest att ge bort en gåva till någon. Vad många inte tänker på när de ska ge bort en gåva, är att det faktiskt finns regler kring detta. Om man inte följer dessa regler kan det innebära mycket stora konsekvenser för både givaren och mottagaren av gåvan. År 2005 förenklades gåvogivandet, eftersom gåvoskatten togs bort och inte längre behöver betalas. Dock finns fortfarande flera regler kring gåvogivande. Dessa finns i Äktenskapsbalken respektive Lag angående vissa utfästelser om gåva. Det finns alltså lite att läsa på innan man bestämmer sig för att i all välmening ge bort något.

Att ge en gåva

Enligt första paragrafen i Lag angående vissa utfästelser om gåva framgår det att en gåva är något som sker i frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt, helt utan motkrav och motprestation från gåvomottagarens sida. Först när mottagaren får gåvan blir den giltig och fullbordas. Gåvan kan därefter inte återtas av sin givare. Ett löfte om en eventuell framtida gåva är däremot inte bindande. Man fick betala skatt på gåvor innan år 2005, när gåvoskatten försvann.Då tillkom dock andra regler, angående till exempel gåvobrev. För vanliga gåvor som pengar, värdefulla föremål eller aktier behöver man inte skriva något gåvobrev. Om det finns villkor för att gåvan ska gälla måste dock gåvobrev upprättas. Detta gäller till exempel om något ska ges bort i syfte att bli mottagarens enskilda egendom. För gåvobrevet finns inga exakta formuleringar. Det finns endast ett krav, och det är att brevet ska undertecknas av gåvans givare.

Andra former av gåvor

Om man vill ge bort en tomträtt eller en hel fastighet i gåva, måste man upprätta ett gåvobrev. Detta brev måste uppfylla lagens formkrav. Brevet ska vara skriftligt och ska undertecknas av både mottagare och givare. Brevets undertecknande ska också bevittnas av minst två personer. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring, och fastighetens namn. Samma formkrav gäller om det är en bostadsrätt som ska ges bort i gåva. Detta gåvobrev behöver dock inte bevittnas. Har man fått en tomträtt eller en fastighet i gåva kan det finnas saker att göra på tomten eller byggnaden. Om något behöver repareras eller byggas, finns det gott om material och virke hos firman skånska byggvaror. Här finns allt för bygget till bra priser, och med snabb leverans. Kontrollera dock först om något material ingår i gåvan, innan nytt beställs.

exploore