Äktenskapsförord

Talar man om äktenskapsförord så har det ofta en negativ klang i mångas ögon. Det är något man kopplar till guldgrävare och amerikanska kändisar och kan till och med vara föremål för hån och skämt. Om den man ska gifta sig med skulle föreslå att man tecknar ett sådant är det inte omöjligt att det resulterar i konflikter, missförstånd och besvikelse.

I själva verket är ett äktenskapsförord något helt annat än att man anklagar sin fästman eller fästmö för att vara ute efter ens förmögenhet och egendomar. Det är ett ytterst praktiskt och effektivt sätt att hålla ordning på sina affärer, och kan till och med betraktas som en gåva till äktenskapet. Att reda upp alla ekonomiska förhållanden är en viktig ingrediens till att bibehålla en god relation sinsemellan, och det handlar om allt från att hjälpa sitt företag genom att sälja fakturor och därmed få en extra finansiell skjuts, till att fastställa exakt vad man skall ärva av varandra.

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Trots att ordet “förord” antyder att det är något man tecknar innan man ingår äktenskap så kan man i själva verket göra det även efter att man gift sig. Ett

äktenskapsförord går ut på att man först och främst fastställer vem som äger vad, till exempel om den ena parten redan äger ett hus eller eventuellt kommer att ärva en bit land. Om man inte är klar med detta kan det leda till konflikter i framtiden, och ett typiskt exempel är gamla familjehem. Låt säga att du och dina syskon ärvt era farföräldrars stuga på landet, där ni spenderade många lyckliga somrar tillsammans. Om du skulle avlida kanske du vill att syskonen skall få din andel, då din maka eller make inte har några emotionella band till platsen, och här kan ett äktenskapsförord vara till stor hjälp. Detsamma gäller företag som automatiskt blir en del av den äkta hälftens bodelning om man skiljer sig eller går bort. Bestämmer man på förhand vad som skall tillfalla vem, och hur en skilsmässa skall klaras av, kan ett äktenskapsförord göra livet mycket enklare för alla inblandade.

Inte ett testamente

En annan vanlig anledning till att man tecknar ett äktenskapsförord är om man har barn från ett tidigare förhållande, då dessa ju har en andel i det du äger vid ett eventuellt frånfälle. Skillnaden mellan förordet och ett testamente är att båda parter har kommit överens om hur uppdelningen av arvet skall ske, och att det därmed inte finns utrymme för missförstånd och problem. Arvstvister är en av de vanligaste juridiska konflikterna idag och då det är vanligt att människor gifter sig flera gånger och har barn med olika partners kan förhållandena bli ganska så komplicerade, vilket alltså avhjälps med denna enkla metod.

exploore