Arbeta som domare

Domare, ett krävande yrke

Att vara domare innebär att man har ett väldigt stort ansvar i sin yrkesroll. Man kan verka som domare inom många områden, till exempel att lösa tvister mellan privatpersoner (exempelvis inom familjerättsjuridik), bedöma ärenden mellan olika bolag eller utfärda domar till myndigheter som inte har följt de ramverk inom vilket den berörda myndigheten ska verka. Som domare är det viktigt att du kan arbeta självständigt och att du inte räds för att tilldela straff till de personer eller företag som begått brott som ska få konsekvenser på den högre straffskalan. Det kan handla om allt döma någon till höga böter eller faktiskt utfärda att fängelsestraff. Det är som domare fördelaktigt att inneha ledaregenskaper och att kunna samarbeta med olika typer av människor.

Frihet under ansvar

Det är i Sveriges grundlag fastställt att en domare ska arbeta självständigt och under eget ansvar. En domare kan antingen arbeta vid en förvaltningsdomstol eller vid en allmän domstol. Till den allmänna domstolen hör tingsrätten, hovrätten eller högsta domstolen (HD). I denna domstol dömer man i mål som avser tvister eller brott. Till förvaltningsdomstolens struktur hör förvaltningsrätten, kammarrätten och högre förvaltningsrätt. Här dömer man i mål som handlar bland annat om skatter och sociala mål, exempelvis omhändertagande av barn och missbrukare. Det finns också möjlighet att som domare arbeta i så kallade specialdomstolar, till dessa räknas till exempel arbetsdomstolen och marknadsdomstolen. För dig som söker jobb inom domaryrket kan du gå in på netjobs.com och se vart i landet det finns tjänster tillgängliga samt vad som krävs för att arbeta vid de domstolar som eftersöker personal. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) är en genomsnittlig lön för en domare cirka 47 400 kronor. Arbetsförmedlingen har i sin senaste prognos gjort en bedömning att det inom en fem till tioårs-period kommer att vara fortsatt balans mellan utbud och efterfrågan på jurister. Detta innebär att jurist fortsätter att vara ett framtidsyrke.

Detta krävs för att du ska bli domare

Huvudet på skaft

I Sverige finns det cirka 1200 domare, verksamma från Ystad i söder hela vägen till Gällivare i norr. Att vara smart, eller så att säga ha huvudet på skaft, är en bra förutsättning om för den som vill arbeta inom domaryrket. För att kunna bli domare måste man i första hand ha minst en kandidatexamen i juridik. Om man räknar in juristutbildningen tar det ungefär tio år att bli domare i Sverige. För att sedan få vissa speciella domaranställningar, som till exempel rådman, måste man sedan arbeta ett antal år som så kallad assessor. På senare år har det dock varit svårt att rekrytera domare, detta på grund av att de personer som är kvalificerade för att söka alla har en gedigen bakgrund, oftast en tung arbetslivserfarenhet och en tung akademisk utbildning. Det är viktigt för domstolarna i Sverige att kunna erbjuda bra anställningsvillkor så som adekvata löner, en viss flexibilitet i arbetstider och andra typer utav ersättningar så som friskvårdsbidrag och bra pensionsavsättningar. på Sveriges Domstolars hemsida kan du läsa mer om domaryrket och vilken väg du ska gå för att kunna inneha detta yrke.

exploore