Lagstiftaren inom juridiken

 

Den stora lagstiftaren inom juridiken kommer alltid att vara den som stiftar alla de lagar och förordningar som ska följas. Detta kommer då naturligtvis att vara riksdagen som är lagstiftaren. Här kommer alla de olika lagar som ska förändras eller nya som ska tillkomma att vara inskickade som motioner. Detta kommer att betyda att ingen enskild person eller ett enskilt parti kan bestämma vad som ska gälla i framtiden inom juridiken. Här handlar det helt enkelt om att det skickas in en motion, som sedan ska ses över och tas upp till behandling.

När detta skett kommer sedan denna motion behöva kraft av en omröstning i riksdagen för att det ska kunna bli en nya lag eller en förändring. När detta skett och ett ja blivit resultatet, så kommer det att sättas en speciell dag i framtiden då denna lag eller förändring ska börja gälla.från. Helt enkelt så kommer det inte att vara helt enkelt här heller. Det hela är alltid en låg procedur och kan faktiskt i vissa fall ta flera år, innan en fråga från en motion når riksdagens bord för ett klart och tydligt beslut.

exploore