Arbetsrätt i Sverige

Om du någonsin har haft ett arbete har du mer eller mindre haft kontakt med begreppet arbetsrätt. Nedan följer en artikel om arbetsrätten i Sverige och vad facket har med arbetsrätten att göra. Begreppet arbetsrätt Begreppet arbetsrätt kommer från den del av var lagstiftning som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare.

Domare, ett krävande yrke

Arbeta som domare

Att vara domare innebär att man har ett väldigt stort ansvar i sin yrkesroll. Man kan verka som domare inom många områden, till exempel att lösa tvister mellan privatpersoner (exempelvis inom familjerättsjuridik), bedöma ärenden mellan olika bolag eller utfärda domar till myndigheter som inte har följt de ramverk inom vilket.

Grundläggande fastighetsjuridik

Majoriteten av de som äger hus i Sverige idag är sannolikt mer eller mindre omedvetna om de lagar som reglerar deras äganderätt och hur köp och försäljning av deras hus går till. Det är inte heller alltid nödvändigt för lekmän att känna till denna lagstiftning, eftersom man kan ta hjälp.

Stil är viktigt för kändisadvokater

Svenska kändisadvokater

En kändisadvokat är helt enkelt en advokat som är känd, det betyder dock inte nödvändigtvis att det är fråga om en duktig advokat. Kändisadvokater brukar förknippas med ett liv i sus och dus, i kontrast till den distingerade stil som många kopplar till advokatyrket. Ofta skiljer man på stjärnadvokat och.

Tolkning och översättning av juridik

Alla som någon gång varit i kontakt med avtal, domstolsbeslut, lagar eller andra juridiska texter vet att juridiken har ett eget språk, som är svårt till och med för modersmålstalare att förstå. Att sedan dessutom förstå vad som pågår i en rättegång eller i ett samtal med sin advokat om.

Att tänka på när du anlitar en advokat

Att anlita en advokat är förhoppningsvis inte något man behöver göra särskilt ofta, eller alls, som privatperson, eftersom det vanligtvis betyder att man har blivit indragen i en rättslig tvist. Om man ändå skulle finna sig i den situationen att man behöver en advokat, ska man ha vissa saker i.

Så ger du gåvor juridiskt korrekt

Det kan verka enkelt och som en vänlig gest att ge bort en gåva till någon. Vad många inte tänker på när de ska ge bort en gåva, är att det faktiskt finns regler kring detta. Om man inte följer dessa regler kan det innebära mycket stora konsekvenser för både.

Olika delgivningssituationer

Kronofogden är kända för att vara tuffa i sina tillslag och nu har de även börjat kontrollera flygplatser efter olaga fynd. Tillsammans med Tullverket beslag tog de varor värda en halv miljon kronor och kontanter som uppgick till 600 000 kronor. Det man ville göra var att bekämpa finansiering av.

Studera juridik i Sverige

För att arbeta inom yrken som domare, åklagare, advokat och kronofogde krävs en juristexamen. Denna får man genom att läsa det så kallade juristprogrammet, som är på 270 högskolepoäng och alltså omfattar 4,5 års heltidsstudier. Vanligtvis delas dessa år in i grundnivå och avancerad nivå, där de första tre åren.

Allmänt om juridik

  Som alla förmodligen redan har kännedom om så har ”juridik” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Juridik) att göra med att följa lagar och bestämmelser för att inte hamna i problem med rättvisan. Juridik är också något som arbetas med och tillämpas av många olika personer och instanser. Här handlar det om allt ifrån poliser,.